Coming Soon

A new Kiertoasuomesta service will be released in the first half of 2023. If you want to influence the service contents, please visit the survey.

Kiertoasuomesta palvelusta julkistetaan uusi versio 2023 alkupuolella. Jos haluat vaikuttaa palvelun sisältöön, käy vastaamassa kyselyyn.

MTK:n tavoitteena on TREASoURcE EU-hankkeen myötä kehittää KiertoaSuomesta.fi -markkinapaikkaa palvelemaan entistä paremmin maatalouden sivuvirtojen hyödyntämisessä sekä samalla luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Olemme luoneet kyselyn, jossa kartoitamme näkemyksiänne. Emme yhdistä vastauksia vastaajiin, joten vastauksenne ovat anonyymeja. Avullanne pystymme täsmäkehittämään ja tunnistamaan mahdollisuuksia sekä välttämään pullonkauloja.

Kiitämme teitä jo etukäteen ja toivomme, että osallistutte tähän kyselyyn ja autatte meitä yhdessä edistämään biopohjaisten sivu- ja jätevirtojen hyödyntämistä Suomessa. Kyselyyn vastaaminen vie vain noin 10-15 minuuttia. Kyselylomake on avoinna 22.1.2023 asti.

Vastaa kyselyyn